Dünya Tabipler Birliği (DTB), açlık grevlerinde hekim tutumu üzerine temel belge olan Malta Bildirgesini güncelledi.

2016 yılında 10 yaşını dolduran belgenin güncellenmesi kararını alan DTB, bunun için bir çalışma grubu oluşturdu. Çalışma grubuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) de katılarak katkı verdi. Belge, Ekim 2017’de Chicago’da düzenlenen Genel Kurul toplantısında onaylanarak son halini aldı.

Güncellenen belgeye, ulusal tabip birliklerinin rolü ve görevleri üzerine yeni bir bölüm eklendi. Buna göre, ulusal tabip birliklerinin ceza ve tutukevlerinde, göçmen gözetim merkezlerinde görev yapan, kendilerini sık sık çatışmalı durumların ortasında bulan hekimlerin desteklenmesi amacıyla mekanizmalar oluşturmak için çalışması ve etik ilkelerden ödün vermeye zorlanan hekimlere destek vermesi öneriliyor.

Belgede, açlık grevcisine zorla besleme, rektal hidrasyon ve açlık grevcisini kelepçeleme, tecritte tutma, yatağa bağlama dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama ya da baskı uygulanamayacağı daha güçlü ve ayrıntılı biçimde vurgulandı.

Hekimin kişinin özerkliğine saygı gösterme yükümlülüğü vurgulanırken, hekimin yükümlülükleri arasına B1 vitaminin gerekliliğinden söz etmek ve önermek, vücut ağırlığını takip etmek, onam verildiği sürece muayeneleri düzenli olarak sürdürmek ve fiziksel koşulları da değerlendirmek eklendi.

Malta Bildirgesi için tıklayınız.