Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı. 

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız...