Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), 12 Nisan 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Koç, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve üye sendikaların yöneticilerinden oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır katıldı.

Deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu görüşmede 14 Mayıs 2023 seçimleri, emek hareketinin geleceği ve 1 Mayıs üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.