Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınması, hükümetin ekonomide olduğu gibi sağlık politikalarında da çöküşünün göstergelerindendir. Ancak salgınla mücadeledeki, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki kötü gidişin üzeri yalnızca Sağlık Bakan Yardımcısı’nın görevden alınmasıyla örtülemez. Yeni Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Sabahattin Aydın da pandemiye karşı başarısız olmamızın önemli nedenlerinden “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nda büyük sorumluluğu olan birisidir.

Yürütülen yanlış sağlık politikalarının sorumluluğunu asıl üstlenmesi gereken Sağlık Bakanı’dır. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde toplum ve tüm sağlık emek örgütlerinin dahil edildiği yeni yapılanmaya gidilmelidir. Salgınla baş etmenin ve toplum sağılığının korunmasının tek yolu budur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi