Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyor ve bu değerlere yönelik bütün saldırıları kınıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi