Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görev yapan hekim meslektaşımızın 1 Mart 2022 günü bir hastanın fiziksel saldırısına maruz kalması üzerine, 2 Mart 2022 günü hastane önünde bir basın açıklaması düzenlendi. TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı da basın açıklamasına katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Dr. Kazım Doğan Eroğulları, sağlıkta şiddetin her geçen gün daha fazla can yaktığını, iktidarın ise şiddeti önlemek yerine birkaç tweet ile sorunu geçiştirmeye çalıştığını söyledi. TTB’nin hak mücadelesinin aynı zamanda halkın sağlık hakkını da kapsadığını vurgulayan Eroğulları, “Hangi hastamız 5 dakikada muayene olmak, sağlık hizmeti almak ister? Biz, sizin sağlığınız için de ‘5 dakikada bir randevu olmaz’ diyoruz, ‘Sağlıkta hız ölüm getirir’ diye yollara dökülüyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV eylemlerine katılan sağlık emekçilerine dönük tehdit yazısına da tepki gösteren Eroğulları, hekimlerin haklarını alana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Basın açıklamasında okunan metnin tamamı için tıklayın.

TTB Merkez Konseyi ve Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, basın açıklamasının ardından Kepez Devlet Hastanesi başhekimi ve Kepez ilçe sağlık müdürü ile birer görüşme gerçekleştirdi. Hekimlere dönük her türlü şiddetin takipçisi olduğunu belirten TTB Merkez Konseyi üyeleri, 2018 yılında açıkladıkları “Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” doğrultusunda şiddetin yaşandığı kurumlarda sağlık hizmetini durdurma kararının olduğunu, idarecilerin de aynı tutumda olması gerektiğini dile getirdi.