TTB Merkez Konseyi, 29 Mart 2017 günü görevi başında katledilen Dr. Hüseyin Ağır’ı, aramızdan ayrılışının birinci haftası dolayısıyla, 5 Nisan 2017 Çarşamba günü, tüm Türkiye çapında sağlık kuruluşlarında düzenlenecek etkinliklerle anacak.

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve ölümlere alışmayacağız, susmayacağız” başlığıyla düzenlenen etkinlikler tabip odalarının organizasyonlarıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında 05 Nisan 2017 Çarşamba günü tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak sağlık çalışanlarının yakalarına Dr. Hüseyin Ağır’n resminin yer aldığı kokartların takılması, birimlere A4 boyutundaki afişlerin asılması, öldürüldüğü saat olan 10:30’da 5 dakika süreli anma ve yine 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 12:30'da tabip odalarının belirlediği yerlerde  basın açıklamalarının yapılması planlandı.

Tabip odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.