Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Türkiye’de resmi olarak ilk COVID-19 vakasının duyurulduğu 11 Mart 2020’nin birinci yıldönümünde başlattığı “Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz” başlıklı uluslararası sempozyum 20 Mart 2021 tarihinde sona erdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. David Barbe’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum kapsamında 3’ü forum olmak üzere 12 oturumda, her biri alanında yetkin 15’i yurtdışından olmak üzere 34 konuşmacı yer aldı.

Sempozyum patriarkal neoliberal kapitalizmin hem pandeminin ortaya çıkmasındaki etkisine hem de pandemiyle birlikte derinleşen krizine ışık tuttu. Oturumlarda pandeminin toplumsal-siyasal düzlemde yarattığı eşitsizlikler ve ayrımcılıklar gerek toplumsal yaşamdan örneklerle gerekse ayrıntılı incelemelerin ürünü verilerle ele alındı. Dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye’den hak ve emek mücadelesi yürütenler sorunlarını anlatmakla kalmadı, “ne yapmalı” sorusuna da deneyimleri ve çözüm önerileri ile yanıt aradı.

TTB’nin Periscope ve Youtube kanallarından Türkçe, Ankara Tabip Odası’nın Youtube kanalından ise İngilizce olarak yayımlanan sempozyum 10 günün sonunda toplamda 100 bini aşan bir izlenme sayısına ulaştı.

Oturumları aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz:

Açılış Konuşmaları & Pandemide Bir Yıl

Pandemide Görünmez Kılınanlar - I. Oturum

Pandemide Görünmez Kılınanlar - II. Oturum

Forum: Sağlık Emekçileri Deneyimlerini ve Hayallerini Paylaşıyor - I. Oturum 

Forum: Sağlık Emekçileri Deneyimlerini ve Hayallerini Paylaşıyor - II. Oturum 

Pandemide Buharlaşan Hakikat - I. Oturum

Pandemide Buharlaşan Hakikat - II. Oturum

Pandemide Ayrımcılık

Pandemide Çalışma Hayatı

Ekolojik Yıkımın Sonucu Olarak Pandemi

Pandemide Eşitsizlikler

Forum: Ne Yapmalı?