Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 15 Aralık 2022 günü Türk Dişhekimleri Birliği’ni (TDB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile TDB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Tarık İşmen, Genel Sekreteri Dt. Emel Eroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

TDB’nin 19. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyelerine başarı dilekleri ve dayanışma duygularının iletildiği görüşmede meslek örgütlerine yönelik baskılara karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.