1 Mayıs Türkiye’nin her yerinde coşkuyla kutlanırken, tabip odalarının öncülüğünde hekimler de eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için alanlardaydı. Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına, hekimler de coşkulu ve kitlesel katılım gösterdi.

İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Yürüyüş kortejlerinin alanda toplanmasının ardından konuşmalara geçildi. Mitingin çağrıcısı örgütler adına konuşmaları DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman gerçekleştirdi. Konuşmalarda, işçi sınıfının gücüne ve emekçilerin birlikteliğinin önemine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, örgütlü bir toplumun sağlıklı olmanın da ön şartı olduğunu söyledi. Örgütlenmeyen, haklarını örgütlü ve kararlı biçimde savunamayan, emeğini bir güç haline getiremeyen toplumların sağlığından da söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Adıyaman, “Her hakkımız için olduğu gibi, sağlık hakkını talep ederken de müşteri olmadığımızı, vatandaşlar olarak sağlığa eşit, nitelikli, ücretsiz olarak ulaşabilme hakkına sahip olduğumuzu bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bugün, tüm dünyada doğayı ve kentleri tahrip eden; küresel ısınmaya tedbir almayan; nükleer santrallerle övünen, esnek, güvencesiz kölece çalıştırmayı, işçi cinayetlerini, meslek hastalıklarını dert edinmeyen; rekabeti, hırsı, erkek egemen iktidar anlayışını kutsayan; hukuku hukuksuzluğa çevirerek en temel hakların bile kullanılmasını engelleyen;  vatandaşları müşteri haline getiren neoliberal politikaların ölümcül sonuçlarının yaşandığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sorunu biliyorsak, teşhisi koyabiliyorsak, etkeni, mikrobu saptayabiliyorsak çok iyi biliriz ki, çaresi var. Çözümü var. Reçetesi  var. Kapitalizmin rekabetine karşı dayanışmayı, bölme ve parçalama girişimlerine karşı birliği ve emeğimiz başta olmak üzere hayatımızın bütününü sömüren sisteme karşı örgütlü mücadeleyi başarmak zorundayız. Hepinizi hekimliğin ve iradenin iyimserliği ile Türk Tabileri Birliği adına selamlıyor, ölümün bile adil olmadığı bir dünya da yaşamı adil kılma mücadelesinde omuz omuza birlikte mücadeleye davet ediyorum.”

Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşmasının tam metni

Tüm konuşmaların ardından Tertip Komitesi’nin ortak açıklaması okundu.

Türkiye’nin diğer illerinde gerçekleştirilen coşkulu 1 Mayıs kutlamalarına da, tabip odalarının çağrısıyla hekimler geniş katılım gösterdi. 

Fotoğraflar aşağıdaki bağlantıdadır.