Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-28-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek.

Sağlık hizmeti sunumunda özel bir yeri olan ve temel niteliklerinden ödün verilmeden sürdürülmesi gereken birinci basamak sağlık hizmetlerinin, 1980’lerin sonlarında belirginleşmeye başlayan ve 2003’te yeni adı Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak duyurulan “sağlık reformu” süreçleriyle uğradığı değişim, toplumun sağlığında da değişime yol açtı. Bu neoliberal dönüşüm sürecinin birinci basamak sağlık hizmetlerine ve toplumun sağlığına olan etkisi tüm boyutlarıyla ele alınacağı sempozyumda, aile hekimliğinden cezaevi hekimliğine, işyeri hekimliğinden kurum hekimliğine, birinci basamak hekimliğinin tüm alanlarında yaşananlar gözden geçirilerek çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacak.

Sempozyumda ayrıca, Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin genel durumuna ilişkin olarak örgütsel yaklaşımın gözden geçirilmesi ve TTB’nin temel değerleri çerçevesinde geleceğe yönelik bir eylem programı oluşturulması amaçlanıyor.

Sempozyum programı için tıklayınız.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.