Türk Tabipleri Birliği (TTB) Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu’nun düzenlediği Edebiyat Matineleri, söyleşi ve imza günü etkinliği ile devam etti.

13 Ocak 2024 Cumartesi günü TTB’de gerçekleştirilen etkinlikte TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol ve şair-yazar Dr. Altay Öktem konuşmacı olarak yer aldı. Üç hekimin-yazarın, yeni kitapları üzerinden bilim, sanat ve edebiyat üzerine gerçekleştirdiği söyleşinin kolaylaştırıcılığını ise edebiyat eleştirmeni Dr. Ayşegül Tözeren yaptı.

Etkinlikte ilk olarak TTB Merkez Konseyi adına söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, pandemi sürecinde TTB’nin gerçekleri ifade ettiğini; bu süreçte hekimlerin en fazla çalışan, hastalanan ve vefat eden meslek grubu olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Salgınların tüm dünyada yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini, sanatçıların ise bu olumsuzlukları kendi sanat anlayışlarına göre yorumlayıp geleceğe aktardıklarını dile getiren Bulut, etkinlikte ise salgınların bilim, sanat ve edebiyat açısından ele alınacağını söyleyerek söyleşi için TTB Merkez Konseyi adına konuşmacılara teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, “Ülkemizin çok yoğun yorucu ve bunaltıcı bir gündemi var. Bu yorucu gündem içinde edebiyat ve sanat bizim nefes almamızı sağlıyor. Bugün Ankara'da sizleri burada görmek çok sevindirici. Umarım etkinliğimiz bu yoğun gündemde bir nefes olur” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından ilk sözü alan Dr. Esin Şenol, “Salgının Seyir Defteri - Bir Enfeksiyon Hekiminin Salgın Günlüğü” başlıklı kitabından bahsetti. Pandeminin getirdiği ölümler ve kendisine yönelik saldırılarla baş edebilmesini sinema, edebiyat ve felsefenin sağladığını dile getiren Şenol, katıldığı bir toplantıda “Eşsiz bir hikayeye tanıklık ediyoruz, not tutmaya çalışın” dedikten sonra kendisinin de not tutmaya başladığını söyledi. Kendisine en çok ilham veren kişilerin iyi olun diyen insanlar değil ben kötüydüm diyen insanlar olduğunu aktaran Şenol, salgın döneminde hissedilen duygusal hasarın mutlaka kaydedilmesi gerektiğini düşünmesi üzerine kitabının ortaya çıktığını anlattı.

Pandemi öncesinde tıp tarihi üzerine bir çalışma yapmayı planladığını ve bunu resim sanatıyla ilişkilendirmek istediğini anlatan Dr. Ali İhsan Ökten, COVID-19 salgınının başlaması ile tarih boyunca salgın hastalıkların nasıl ele alındığını araştırmaya başladığını ve bunun en iyi resim sanatı ile anlatıldığını gördüğünü anlattı. Ökten, “Tarih Boyunca Salgın Hastalıklar ve Resim Sanatı” adlı kitabının böylece ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Altay Öktem ise üniversite eğitimi sırasında şiirlerinin yayınlanmaya başladığını, sonrasında öyküler ve denemeler ile devam eden süreçte de 40’a yakın kitabının yayımlandığını söyledi. Acil serviste görev yaptığı dönemde reçetelerin arkasına yazdığı şiirlerden bahseden Öktem, “Tatmin olamadığımız ya da içimizdeki bazı boşlukları dolduramadığı noktada sanıyorum onları doldurmak için yazmaya çabalıyoruz ve yazdıkça da boşluk büyüyor” diye konuştu. 2000’lerin başında kaleme aldığı “Tanrı Acıkınca” adlı kitabından bahseden Öktem, kitabın bir tür paralel kurgu olduğunu ve insan vücudunun içinde yaşayan canlılarla insanların yaşadığı yer kürenin benzerliği üzerinden üçlü bir aşk hikayesini ele aldığını söyledi.

Konukların soru ve katkılarıyla devam eden söyleşinin ardından üç hekim-yazar, kitaplarını imzaladı.