Bilindiği gibi 11 Ocak 2016 tarihinde yurt içinden ve yurt dışından bir grup akademisyen bir bildiri yayınlayarak Türkiye'de yaşanan çatışmalara ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdi. Bildirinin açıklanmasının ardından, bir bölümü de hekim ve TTB üyesi olan bilim insanlarına en üst yönetim makamlarından başlayarak yoğun ve sert eleştiriler olmuş, bu hocaların bir bölümü işten atılmış, hemen hepsine soruşturmalar açılmıştı.
 
Dün de üç akademisyen terör örgütüne yardım iddiasıyla mahkemece tutuklandılar. Tutuklama gerekçesi kaçma ihtimali olarak gösterildi. Bu ülkenin saygın bilim kuruluşlarında öğretim üyesi olan akademisyenlerin kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklanmasını anlayabilmek mümkün değildir.
 
Evrensel hukuk ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası insan hakları belgelerindeki ilkeler çerçevesinde anayasal haklarını kullanarak düşüncelerini açıklamış olan yurttaşların kovuşturulması, hele de tutuklanması demokrasi ile bağdaşmaz. 
 
Ülkemizde ifade özgürlüğünün önünde zaten mevcut olan ciddi engellerin azalması bir yana bu özgürlüğün giderek kısıtlandığını görüyoruz. Bugün, farklı görüş ifade eden herkes terörist, vatan haini diye etiketlenmektedir. Bu tutum ülkemizin geleceğine dair kaygılarımızı artırmaktadır. İfade özgürlüğünün her türlü özgürlüğün temeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
 
Türk Tabipleri Birliği olarak, sıfatı ne olursa olsun her yurttaşın anayasal hakkı olan ifade özgürlüğü hakkını kullanabilmesinin, şiddeti teşvik etmeyen veya şiddeti övmeyen her türlü düşünceyi, görüşü - o görüşün ne olduğundan bağımsız olarak- özgürce yazıp söyleyebilmesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha duyururuz.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi