Türk Tabipleri Birliği (TTB), işyeri hekimliği belgelerinin kiralanması iddialarının araştırılması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına resmi yazı gönderdi. Daha önce de benzer bir yazı ile Bakanlığı uyaran TTB, resmiyette işyeri hekimi olarak kayıtlı olan ancak fiili olarak işyeri hekimliği görevini yerine getirmeyen hekimlerin olduğuna dair iddiaların araştırılmasını istedi.

TTB’nin Bakanlığa gönderdiği yazıda, iddialara konu olayların bir sistem sorunu olduğu vurgulandı. “İşyeri hekimlerinin emeğini ucuzlatan ve emek sömürüsüne açık hale getiren, ‘kiralık işçi’ büroları olarak nitelendirdiğimiz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin taşeron anlayışının bir sonucu olduğu aşikârdır” denilen yazıda, meslek örgütlerinin bu alandaki denetim yetkisinin kısıtlanmış olmasının da sorunun artarak çoğalmasına yol açtığı belirtildi.

Tabip odalarının, bölgelerindeki işyerlerinde işyeri hekimi olarak görevli olmasına karşın, fiilen bu görevi yerine getirmeyen hekimler hakkında disiplin soruşturması açma yetkisinin bulunduğu anımsatılan yazıda, sertifika kiralama gibi suçların önlenmesi için Bakanlık tarafından etkin denetimler yapılması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılacak denetimler sonucunda elde edilen somut bilgilerin TTB ile de paylaşılması talep edilen yazıda son olarak, sorunun aşılması için işçi sağlığı ve güvenliği ile toplum sağlığını esas alan mevzuat düzenlemeleri için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği dile getirildi.

Yazıyı görmek için tıklayınız.