Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tabip odalarına gönderdiği yazıyla, kamudan ihraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının önünde bir engel bulunmadığına dikkat çekti.

15 Aralık 2016 tarihinde tabip odalarına gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili yazılarına atfen, kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin, özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının önünde bir engel bulunmadığı ve mesleklerini icra etme haklarını kısıtlayıcı herhangi bir uygulamanın da hukuka aykırı olacağı vurgulandı. 

Yazıda, tabip odalarından, bölgelerinde bu yönde uygulamalar yaşanmaması için, özel sağlık kuruluşları ile sosyal güvenlik ve il sağlık müdürlüklerinin genel yazılara uygun hareketinin sağlanması yönünde çaba harcanması, uygulamaya ilişkin belirtilen çerçevenin dışındaki durumların da TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesi istendi. 

Yine TTB Merkez Konseyi’nden SGK’ye gönderilen 13 Aralık 2016 tarihli yazıyla da, kamudan ihraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları önünde bir engel olmadığının açık olmasına karşın var olan farklı uygulamaların önlenmesi talep edildi. 

Tabip odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.

SGK'ye gönderilen yazı için tıklayınız.