Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 5 Temmuz 2022 tarihli toplantısında Hennes & Mauntz (H&M) Tekstil Limited Şirketi’nin “Seçtiğim Ailem” başlıklı reklam videosunun durdurulmasına karar verdi. Reklamda “LGBT” ifadesine yer verilmesinin “+18” uyarısını gerektirdiğini belirten kurul, bu durumun “çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu” iddiasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesindeki kararlar raporunda ise muhalefet şerhlerine yer verilmedi, kararın oybirliği ile alındığı görüntüsü çizildi. Oysa karar, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 8 oya karşı 10 oy ile alındı.

TTB, muhalefet oyuna ilişkin düştüğü şerh açıklamasında; “cinsel yönelimin istemli bir tercih olduğu, eşcinselliğin doğaya aykırı, geçici bir heves, bir ruh hastalığı olduğu ve özendirildiği” gibi toplumda yaratılan bazı yanlış inanışlara karşı görüş bildirdi. Muhalefet şerhinde ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşı olumlu bir sosyal sorumluluk videosunun yasaklanmasının, toplumdaki yanlış inanışlar toplamının yansıması olarak değerlendirildiği belirtildi.

TTB’nin düştüğü muhalefet şerhinin tamamı için tıklayın.