Dünya Tabipleri Birliği (WMA); insanlar üzerindeki tıbbi araştırmalar ile ilgili etik ilkelere yer veren, WMA’nın 1964’te düzenlenen 18. Genel Kurulu’nda kabul edilen ve ilerleyen yıllarda yeni düzenlemelerle geliştirilen Helsinki Bildirgesi için yeni bir revizyon sürecini başlattı.

Helsinki Bildirgesi’nin 60. yılında yapılacak revizyon için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde “Helsinki Bildirgesi Revizyonu Kapsamında Disiplinlerarası Bir Tartışma: Savunmasız/Örselenebilir Kişilerde Araştırma” başlıklı toplantı düzenlendi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) temsilen Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Helsinki Bildirgesi’nin kısa tanıtımı ve revizyon sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha sonra savunmasız/örselenebilir gruplara ilişkin farklı araştırmaların sonuçları paylaşıldı, WMA bünyesinde yürütülen çalışmaların özetleri sunuldu, haritalandırma çalışması yürütüldü ve analizler yapıldı.

Toplantının ikinci gününde ise savunmasız/örselenebilir gruplara ilişkin araştırmaların hangi koşullar gözetilerek ve hangi perspektiflerde yapılması gerektiği, araştırmaların zorlukları ve fırsatları ile etik ilkeler üzerinde sunumlar ve tartışmalar yapıldı.

WMA’nın ekim ayında Helsinki’de yapılacak toplantısında çalışma grupları son sunumlarını yapacak ve Helsinki Bildirgesi’nin yeni revizyonu, bildirgenin 60. yılında kabul edilecek.