Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının kapısını aralarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin kurucularını saygıyla anıyor; ülkemiz için büyük bir kazanım olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ve Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

İkinci yüzyılında; 

Din, dil, cinsiyet, etnisite, cinsel yönelim temelli ayrımcılıklardan arındırılmış, tüm insanların eşitliğini esas alan bir cumhuriyet için,

Geçmişte yaşanmış ve hala yaşanmakta olan hak ihlalleri ile yüzleşmeye, sorumluların hesap vermesine ve onarım mekanizmalarının işletilmesine olanak sağlayan, daha adil bir cumhuriyet için, 

Yaşamlarımızın birer tüketim nesnesine dönüştürülmediği, gündüzlerinde sömürülmediğimiz, gecelerinde aç yatmadığımız bir cumhuriyet için,

Sağlığın metalaştırılmadığı, hastalıklardan beslenmeyen, şiddetten arındırılmış bir sağlık sistemine olanak sağlayan bir cumhuriyet için,

Demokrasinin, laikliğin ve toplumsal barış ikliminin egemen olduğu, toplumun katılımı ve denetimi ile özgürlükleri garanti altına aldığı bir cumhuriyet için,

Türk Tabipleri Birliği geçmişte olduğu gibi bugün de bilimin ışığında ve evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi