Kadın mahpusların Mamak Cezaevi’ni anlattıkları “Kaktüsler Susuz da Yaşar” kitabının yazarları 14 Mart 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

Kadın yazarlar, TTB’nin hak mücadelesini desteklediklerini, hekimlerle ve tüm sağlık çalışanları ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.