Şırnak ili, Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları bitikten sonra, 6 ay önce ifadesi alınması için Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan ve sonrasında tutuklanan Şırnak Tabip Odası eski Başkanı Dr. Serdar Küni ile ilgili davanın ilk duruşması 13 Mart 2017 tarihinde Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Küni’nin ailesi, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, TİHV Üyeleri, İHD Eş Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan, İTO’dan Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Sadık Çayan, Dr. Feray Kaya, Dr. Ulaş Yılmaz, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Semra Güzel, Genel Sekreter Dr. Şerif Demir, Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Derya Etem, Şırnak Tabip Odasından hekimler ile Şırnak emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ayrıca Dünya Tabipleri Birliği adına Bjorn Oscar Hoftved, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Susannah Sirkin, İsveç Stockholm İşkence Gören Mülteciler İçin Kızıl Haç Merkezi Başkan Yardımcısı Per Stadig, School of Orientaland African Studies (SOAS) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Lutz Oette, Uluslararası Savaş Karşıtları adına Rudi Friedrich de destek vermek için duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Dr. Serdar Küni, duruşmaya Şanlıurfa Cezaevinden SEGBİS ile Katıldı. Mahkeme Heyeti, Küni’nin tutuklu yargılanmasına ve mahkemenin 24 Nisan 2017’ye ertelenmesine karar verdi.