Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Deprem Kriz Masası, deprem koordinasyon merkezlerinin yerel temsilcileri ve kol yürütme kurulları 10 Mayıs 2023 günü çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Deprem bölgesindeki sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinden sonra deprem bölgesinde yürütülecek sağlık politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.