Adana Valiliği, halen Seyhan 132 No'lu Aile Hekimliği Biriminde aile hekimi olarak görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesini, gözaltına alındığı ve görevi başında bulunmasında sakınca görüldüğü gerekçesiyle 2 ay süreyle askıya almıştır.

Diyarbakır ili Merkez Bankası’nda işyeri hekimi olarak görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in sözleşmesi de ne yazık ki feshedilmiştir.

Arkadaşlarımızın meslek icrasından alıkonulması için hiçbir hukuksal ve haklı neden yoktur. Burada asıl sakıncalı durum; en temelde koruyucu ve tedavi edici birinci basamak sağlık hizmeti sunan iki hekimin, çalışma ortamlarından uzaklaştırılarak sağlık hizmeti vermelerinin engellenmesi, yıllardır takip ettikleri hastaları ile bağlarının koparılmasıdır.

Yetkililer tarafından bu hatalı işlemler geri alınmalı, meslektaşlarımızın Anayasal hakları ile toplumun sağlık hakkı gözetilerek her iki meslektaşımız bir an önce görevlerine başlatılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi