6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen asansör kazasında 10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat önünde yapılan eylemde konuşma yapan DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’na açılan davanın ilk celsesinde beraat kararı verildi. Duruşmaya TTB adına Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu madde 28/1’e aykırı davranmaktan dolayı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na açılan davanın ilk duruşması 7 Nisan 2016 Perşembe günü görüldü.

Savunmasına “Burada sanık olarak ‘savunma’ vermekten hicap duyuyorum” diyerek başlayan Çerkezoğlu, “Eğer tüm bu yaşananlar karşısında bütün bunları yapmasaydık ve sessiz kalsaydık, bu ülkede her yıl iş cinayetlerinde yitirdiğimiz yüzlerce işçi arkadaşımıza, onların ailelerine, çocuklarına, işçi sınıfına ve bu ülkeye karşı suç işlemiş olurduk” dedi.

Katliamın yaşandığı gece olay yerine gittiğinde polis barikatıyla karşılaştığını söyleyen Çerkezoğlu, barikatı aştıktan sonra karşılaştığı manzarayı anlattı. İşçilerin milyon dolarlık rezidansın otoparkı olarak tasarlanan, havalandırması ve penceresi olmayan bir yerde yaşadığını ve adeta bir toplama kampını andırdığını belirten Çerkezoğlu, “Eğer tek bir işçinin bile iş cinayetinde yaşamını yitirmesinin önüne geçecekse, hiç durmayın, bugün ilk duruşmada bize ceza verin” dedi.

İş cinayetlerinde birinci dereceden sorumluluğun siyasi iradede olduğunu belirten Çerkezoğlu, dönemin Başbakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve diğer yetkililerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Görülen duruşma sonunda beraat kararı veren hakim, açıklamanın ifade hürriyeti kapsamında görülmesi gerektiğini, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti.