Ankara Kadın Platformu, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 16 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Ankara Kadın Platformu heyetiyle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Şevin Kaya katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.