Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşların özel ya da kamu ayrımı yapılmaksızın izinli sayılması gerektiğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilen yazılarda, kamuda çalışan 65 yaş üzeri ya da kronik hastalığı olan vatandaşların idari izinli sayıldığı, buna karşın özel işyerlerinde çalışanların söz konusu korunmadan yoksun olduğu belirtildi. Yazıda, “Bir yandan sokağa çıkmamasını beklediğimiz ancak diğer yandan işveren tarafından çalışması istenen kronik hastalığı olanların evinde kalmalarını sağlayabilmek için, sadece kamu çalışanlarının değil bütün çalışanların –hak kaybına uğratılmaksızın- idari izinli sayılmaları için gerekli kararın alınmasını bekliyoruz” denildi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız

Çalışma Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız