Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen "TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı" 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara'da, AÜTF Cebeci Kampusu 50. Yıl Amfisi'nde gerçekleştirilecek. Çalıştay programı aşağıdadır: 

 

 

 

TUS VE ZORUNLU HİZMET ÇALIŞTAYI

ANKARA

21 MAYIS 2016 (CUMARTESİ)

AÜTF CEBECİ KAMPÜSÜ 50. YIL AMFİSİ

10:00-10:30    AÇILIŞ

-TÜRKİYE SAĞLIK ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Dr. Bayazıt İlhan)

10:30-12:00    PANEL: TUS, TIP EĞİTİMİ VE YENİ YASA

-TUS ve Zorunlu Hizmette Bugünkü Durum (Prof. Dr. Gülriz Erişgen)

                        -Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıp Eğitimine Etkileri (Doç. Dr. Orhan Odabaşı)

                        -Yeni Yasa Hukukil Değerlendirmesi (Av. Mustafa Güler)

                        -Anket Sonuçlarının Paylaşılması

12.00-12.15    ARA

12:15-13:00    SONUÇ BİLDİRGESİ TASLAĞININ SUNULMASI

13:00-14:00    ÖĞLE ARASI

14:00-15:30    FORUM

15:30-15:45    ARA

15:45-17:00    SONUÇ BİLDİRGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI