Dünya Tabipler Birliği (DTB) Genel Kurulu 5-8 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde düzenleniyor. Toplantıda Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı temsil ediyor. Dört gün sürecek ve 8 Ekim 2022 Cumartesi günü sona erecek kurulun gündeminde tıbbi etik ilkeleri, sağlık hizmeti sunumunda yaşlılara yönelik ayrımcılık, tıpta ırkçılık, teletıp ve son yıllarda etkisi artan dijital sağlık hizmeti konuları yer alıyor.

Genel kurulun açılış konuşmasında DTB Başkanı Dr. Heidi Stensmyren, tıbbi etik ilkelerinin gelişimine vurgu yaparak bu alanda kendi kendini yönetebilen yapıların öneminin altını çizdi. DTB Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, 29 Eylül 2022’de İstinaf Mahkemesi’nin 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında verdiği beraat kararına değinerek Türkiye’de cesur hekimlerin olduğunu bildiklerini ama cesur hâkimlerin varlığını duyduklarına da sevindiklerini söyledi. DTB’nin önceki dönem başkanlarından Dr. David Barbe ise TTB’ye yönelik baskılar karşısında dayanışmanın altını çizerek beraat kararına sevindiklerini belirtti.

Genel kurulun “Küreselleşen Dünyada Tıbbi Etik” başlıklı 6 Ekim 2022’deki oturumunda Alman Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Klaus Reinhardt, hekimlerin mesleki bağımsızlığına vurgu yaparak, hekimler için hastaların, her türlü siyasi tartışmadan önce geldiğini belirtti. Daha sonra söz alan Alman Etik Kurulu Başkanı Dr. Alena Buyx ise, konuşmasında sağlık alanında ekip çalışmasının ortadan kalkmasının yalnızlaşmayı beraberinde getireceğini ve bu durumun hekimlerin mesleki tatminini yok edeceğini belirtti.

7 Ekim’de gerçekleşecek oturumda Nijerya Tabipleri Birliği eski Başkanı Dr. Osahon Enabulele’nin 2022-23 DTB Başkanı olarak atanması beklenirken, 8 Ekim’deki meclis oturumunda Uluslararası Tıbbi Etik İlkeleri’nde önerilen revizyonlar katılımcılar tarafından görüşülecek.

DTB’nin bu yıl düzenlenen genel kurulunda hem Alman Tabipleri Birliği hem de DTB’nin kuruluşlarının 75. yıldönümleri kutlanıyor.