Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), TTB’ye destek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi önceki dönem üyesi Dr. Deniz Erdoğdu katılım sağladı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan dava hakkında bilgilendirme yapılan görüşmelerde, haksız ve hukuksuz yargı kararlarına karşı önümüzdeki dönemde yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.