Dünya Tabipler Birliği (DTB), Türk Tabipleri Birliği eski Merkez Konseyi Başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan ile İstanbul Tabip Odası eski Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında verilen hapis cezalarının kendilerinde “şok etkisi” yarattığını açıkladı.

DTB Başkanı Dr. Ardis Hoven, Türkiye’de önde gelen hekimlerin sivillere karşı şiddeti durdurma çağrısı yapan bir dilekçeyi destekledikleri için cezalandırıldıklarına dikkat çekerken, “Bunlar Türk makamlarının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ederek en temel insan haklarını bile umursamıyor oluşunun yalnızca en son örnekleri” değerlendirmesinde bulundu. Hoven, DTB’nin Türkiye’de hekimlere ve akademisyenlere yönelik dehşet verici tacize son vermesi için Türk Hükümeti’ne defalarca çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Hoven, gerek Gürsoy, Aktan ve Fincancı’ya, gerekse diğer hekimlere yönelik suçlamaların hemen geri alınması çağrısında bulundu.

Açıklamanın çevirisi için tıklayınız.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.