TTB Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Füsun Sayek'i anma toplantısı, 18 Ekim 2016 Salı günü, saat 18.00'de, TTB'de yapılacak. Anma etkinliği kapsamında, Prof. Dr. Emre Kongar, "Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı" başlıklı konferans gerçekleştirecek. 

 

 

 

Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı

TTB Merkez Konseyi Başkanlarımızdan 
Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi

 

Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı
Prof. Dr. Emre Kongar

Tarih  : 18 Ekim 2016 Salı
Saat   : 18:00
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası
             Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4 
             Maltepe-Ankara

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17—23, Maltepe—Ankara   
Tel: (0 312) 231 31 79   Faks: (0 312) 231 19 52  http://www.ttb.org.tr