Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecek. Eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacak.

 

TTB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KURSLARI

Türk Tabipleri Birliği tarafından, süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.  

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı uygulayacaktır. Bu nedenle;

  • hekimlerin
  • sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının

başvurularını kabul etmektedir.

Tıpta Uzmanlık Derneklerimiz ve Tabip Odalarımız ile işbirliği içinde yürütülecek olan eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecektir. İlerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.

Eğitim İzni başvuru süresi nedeniyle başlangıçta sınırlı tutulan hukukçu ve hekim eğitici havuzu ilgili alanların temsilcileri ile genişletilmektedir.

Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulacaktır.

İlerleyen dönemde ise uzmanlık alanlarına daraltılmış, özelleştirilmiş eğitimlerin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak zenginleştirilecek uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri idari soruşturmalarda ve kendilerine yönelik olası göreve ilişkin soruşturmalarda da katkı sağlayacak biçimde yürütülecektir. Bu nedenle Mahkemelerin Bilirkişilik Siciline kayıt olmayı düşünmeyen hekimler yönünden de mesleki uygulama alanında kullanılabilecek bilgilerin kazanılacağı bir eğitim süreci olacaktır.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için  KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için  900.00 TL  olarak belirlenmiştir.

İlk etapta kurs için planlanan eğitim yerleri ve takvimi aşağıdadır:

Kurs

Yeri

Tarih - Saat

Toplam Saat

Kapasite

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 1

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi Maltepe Ankara

09.11.2017 13:30-19:30

10.11.2017 13:30-19:30

11.11.2017 09:00-16:00

12.11.2017 09:00-16:00

18 Saat Kuramsal,

6 saat pratik

24 Kişi

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 2

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi Maltepe Ankara

16.11.2017 13:30-19:30

17.11.2017 13:30-19:30

18.11.2017 09:00-16:00

19.11.2017 09:00-16:00

18 Saat Kuramsal,

6 saat pratik

24 Kişi

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 3

TTB İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu İstanbul

16.11.2017 13:30-19:30

17.11.2017 13:30-19:30

18.11.2017 09:00-16:00

19.11.2017 09:00-16:00

18 Saat Kuramsal,

6 saat pratik

24 Kişi

 

Kurs başvuruları için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurular
27 Ekim – 2 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuranların sayısı ve uzmanlık alanlarına göre gruplandırma çalışması yapılacak, kurs programına göre geri dönüş yapılacak, katılacak kişilere hesap numarası bilgisi iletilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Başvuru formu için tıklayınız

Yönetmelik için tıklayınız

Genelge No 169 için tıklayınız