Türk Tabipleri Birliği’nin seçimli 67. Büyük Kongresi, 10-11-12 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kongrenin ilk ve ikinci günü Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda, seçimlerin yapılacağı üçüncü günü ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. 

Kongre programı şöyle:

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

67. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMLİ)

GÜNDEMİ

10-11-12 Haziran 2016

 

10 Haziran 2016 Cuma

Saat: 14.00

-Divan seçimi

-Saygı duruşu

-67. Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi çalışma raporunun, mali raporunun ve denetleme raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

- Çalışma raporu ve mali raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini bütçenin görüşülerek oya sunulması

 

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu

Yücetepe-ANKARA

 

11 Haziran 2016 Cumartesi

Saat: 09:30

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-2016-2018 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

-Kapanış

 

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu

Yücetepe-ANKARA

 

12 Haziran 2016 Pazar

 Saat: 09:00-17:00

Seçim

 

YER: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Morfoloji Binası Önündeki Öğrenci Kantini

Sıhhiye-Ankara