TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av.Mustafa Güler SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret etti.

Bilindiği gibi TTB özel kuruluşlarda çalışan hekimlerden gelen şikayetleri de değerlendirerek geçtiğimiz günlerde SGK'ye yazdığı bir yazıyla kurumun özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerden istediği sözleşmelerine müteselsil sorumlulukla ilgili hüküm konulması talebinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin TTB görüşünü iletmişti. Ziyarette bu görüş bir kez de yüz yüze ifade edilmiştir.

Görüşmede, SGK'nın bu talebinin hekimin de içinde yer aldığı suç oluşturan eylemler sebebiyle uğranılan SGK zararına yönelik olduğu ve bu konuda bir çalışma yapılmakta olduğu; anılan çalışmaya zaman tanınabilmesi bakımından da sözleşmelere ek yapılması için tanınan sürenin 12 Şubata kadar uzatılmasının planlandığı bilgisi edinilmiştir.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan bazı meslektaşlarımızın ücretlerinin ödenmesindeki gecikmeler de SGK Başkanı'na aktarılmıştır. SGK tarafından sağlık hizmet sunucuları olan hastane ve tıp merkezlerine ödemelerini yapmadan önce bu kurumların çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinin kontrol edilmesinin uygun olacağı dile getirilerek kuruluşlarla sözleşmelerde bu yönde bir düzenlemeye yer verilmesi talep edilmiştir.

Diğer yandan, TTB tarafından daha önce Kurum'a iletilmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki aksaklıklar yeniden dile getirilmiş, tebliğdeki kimi maddelerin hasta mağduriyetine yol açtığı ve aynı zamanda kamu zararına da neden olduğu ifade edilerek Kurum'un bu alanda TTB-UDEK'le birlikte çalışmasının sınırlı kamu kaynaklarının daha isabetli kullanılmasını sağlayacağı ve hasta mağduriyetini de önleyebileceği görüşü paylaşılmıştır.

Geçtiğimiz aylarda yasalaşan ve özel sağlık hizmetinde çalışan hekimleri şirket kurarak hizmet sunmaya zorlayan düzenlemenin yarattığı sorunlar da belirtilerek değiştirilmesi için SGK'nın da destek olması talep edilmiştir.

SGK Başkanı Bağlı, kendilerine yansıyan usulsüzlüklere dikkat çekerek hekimlerin daha dikkatli olmalarını beklediklerini vurgulayarak, görüşmede dile getirilen konularda işbirliğine açık olduklarını ve TTB ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etmiştir.