Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın, hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yer alan “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması” başlığına yönelik olarak 14 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılan insan hakları meslek örgütleri, toplantıda ilettikleri görüşlere ilişkin raporu kamuoyuna açıkladılar.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Hafıza Merkezi, Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD), Yurttaşlık Derneği (eski hYd), Diyarbakır Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Hak İnisiyatifi Derneği tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de son yıllarda insan hakları alanında yaşanan ihlallere değinilerek, bu ihlallerin aşılması için uluslararası standartta bir insan hakları politikası oluşturulması için yapılması gerekenlere vurgu yapıldı.

Raporun tamamı için tıklayınız.