Türk Tabipleri Birliği Reklam Kurulu’nda bir temsilcisi ile yer almakta olup, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler üzerinden ayrımcılık içeren kararlar alındığı iddiaları üzerine Reklam Kurulu’nun 303 sayılı toplantısında LGBTİ+ ve gökkuşağı temalarıyla tanıtımı yapılan ürünlere ilişkin alınan kararların, toplantıda paylaşılandan farklı sonuçlara yol açtığının görülmesi dikkate alınarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ürün ve tanıtımlarda cinsellik ve erotizm içeren ürünlerin çocukların korunması amacıyla “18+” ibaresine yer verilerek satışa sunulmasında; “tüm cinsel yönelimlere yönelik” ifadesi kullanılarak herhangi bir ayrımcılığa mahal verilmemesi sağlanmaya çalışıldığı ve bu genel ilke doğrultusunda çok sayıda karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kararın yazım dilinden farklı anlam çıkarılması mümkün olmakla birlikte dosyalar değerlendirilirken kadın-erkek-LGBTİ+ ayrımı yapılmaksızın değerlendirildiği belirtilmektedir. Cinsellik ve erotizmin varlığı ve yokluğuna göre “18+” değerlendirmesi yapıldığı, bu konuda da herhangi bir ayrım üzerinden değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Bu kararlarda da ifade edildiği üzere “tüm cinsel yönelimlere” yönelik cinsellik ve erotizm varlığı belirlenen ürünlerin, çocukların korunması amacıyla “18+” ibaresine yer verilerek tanıtım ve reklamının yapılabileceği ile ilgili ilke kararı doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde yasak kararı kabul edilmeyip sınırlılık tanımlandığı ifade edilmektedir. Para cezası oyçokluğuyla reddedilmiş olup, “18+” kapsamında olması değerlendirilen tanıtımlara ilişkin durdurma kararı verilmiştir.

Cinsellik ve erotizm içeren LGBTİ+ ürünlerinin de “18+” olarak diğer ürünler gibi tanıtım ve satışına ilişkin bir sorun yoktur. Yasal dernek isimleri kullanılması Reklam Kurulu’nun değerlendirme kapsamı dışında olup bu konuda bir yorum yapılmamıştır.

Alınan karar doğrultusunda bu ürünlerin cinsellik ve erotizm içermeyenlerinin reklam ve tanıtımına ilişkin bir sorun bulunmadığı, bu ürünlerin “18+” olarak tanıtım yapmasının gerekli olmadığı açıktır. Kararın gökkuşağı kullanımının yasaklanması şeklinde değerlendirilmesi üzüntü vericidir ve birliğimiz yaklaşımı ile de bağdaşmamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi