Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu toplantısı, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Denizli, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Trabzon, Diyarbakır, Van, Batman, Hatay, Antalya, Manisa, Kırşehir tabip odaları adına 32 temsilci, TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ile üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Mübetcel İlhan ve Dr. Selma Güngör'ün katılımıyla 6 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantı, Kol başkanı Dr. Fethi Bozçalı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantı kolaylaştırıcıları Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Dr. Çağla Okyar olarak belirlendi.

Toplantı gündemine geçilmeden İstanbul’da 2 Ekim 2018 tarihinde çalıştığı hastanede hastası tarafından ateşli silahla öldürülen Dr. Fikret Hacıosman için  saygı duruşunda bulunuldu. TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın konuşması sonrasında gündem okundu, ek gündem önerileri belirlendi.

Aile Hekimliği Kolunun 2016-2018 yıllarına ait faaliyet raporu Dr. Fethi Bozçalı tarafından sunulduktan sonra gündemdeki maddelere geçildi.

Toplantıda yapılan seçimle TTB Aile Hekimliği Kolu 2018-2020 dönemi yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Görev dağılımı aşağıdaki gibi oldu.

Başkan: Dr. Filiz Ünal, Ankara

Sekreter: Dr. Nuri Seha Yüksel, İzmir

Yürütme Kurulu

  1. Dr. Bilge Atlas Kaplan, İstanbul
  2. Dr. Selahattin Oğuz, Batman
  3. Dr. Ersan Taşçı, Bursa
  4. Dr. Emrah Kırımlı, İstanbul
  5. Dr. Doğan Eroğulları, Gaziantep
  6. Dr. Erhan ÖZEREN, Adana
  7. Dr. Kaan TAŞER, Antalya
  8. Dr. Serkan ÖZDEMİR, Trabzon
  9. Dr. Sinan GÜLŞEN, Diyarbakır

Toplantının ayrıntıları için tıklayınız.