Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nun yeniden düzenlenmesi talebiyle 27 Şubat 2023 günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’na bir yazı yazdı.

Kılavuzda, daha önceki kılavuzlardan farklı olarak “İlgili kurumlar tarafından, 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK’nin geçici 35. maddesi kapsamında durumu tespit edilen adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz” ibaresinin yer aldığı belirtilen yazıda, ÖSYM’nin yetki sınırları anımsatıldı:

“(ÖSYM) yetkisi sınav hizmetleriyle sınırlı olarak tanımlanmışken kılavuz içeriğinde tercih yapabilecek aday elemesine sebep olacak başka bir kriter tanımlaması kabul edilemez. Nitekim uzmanlık eğitimi için yapılan yerleştirmelerde adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecine tabi tutulmaktadır. Bu sebeple tarafınızca kılavuz ile böyle bir kriter tanımlamasına gidilmesi yetki dahilinde değildir.”

375 sayılı KHK’nin kamu görevinden çıkarılanların bir daha kamu görevinde istihdam edilememesine ilişkin geçici 35. maddesinin uzatılmış bir OHAL uygulaması olduğunun kaydedildiği yazıda, bununla birlikte maddenin dört yıllık süresinin 31 Temmuz 2022’de son bulduğu anımsatıldı. Yazıda üniversite bünyesinde kamu görevlisi kadrosunda çalışmak ile tıpta uzmanlık eğitimini sürdürmenin farklı iki süreç olduğuna, tıpta uzmanlık eğitiminin kamu görevlisi olmayı gerektirmediğine de dikkat çekildi.

Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eğitim hakkına ilişkin maddelerine de atıf yapılan yazıda tüm bu gerekçelerle TUS adaylarının tercih hakkını elinden alıp hak kaybına sebep olacak bu ibarenin kılavuzdan kaldırılması istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.