Nisan 2015’te Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu, Tıp Fakültesi Hastanesindeki acil servis hizmetlerine ilişkin Acil Servis Yönergesi hazırlamıştır. Yönergede, acil tıp öğretim üyesi veya araştırma görevlisi yetersizliği halinde klinisyen branşlardan öğretim üyelerinin dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbetine dahil edileceği düzenlenmiş ve nöbet uygulaması başlatılmıştır.

Türk Tabipleri Birliği ve Tıpta Uzmanlık Derneklerinin verdiği destek ile Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri adına Zonguldak İdari Mahkemesinde yönergenin ilgili hükmünün ve acil servis nöbet uygulamasının iptali için dava açılmıştır. Davanın sonunda Mahkeme yönerge hükmünü ve nöbet uygulamasını iptal etmiştir.

İptal kararında konuya ilişkin mevzuata ayrıntılı olarak yapılan atıfla;

·         Sağlık alanında devletin pozitif yükümlülüğü bulunduğu, sağlık hizmetlerinin bu konuda gerekli eğitim ve donanıma sahip hekimler tarafından verilmesinin zorunlu olduğu,  ilgili uzmanlık dalında kadro açığı var ise bu açığın giderilerek hizmetin gereği gibi verilmesinin idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereği olduğu,

·         Aksi halde bu tür uygulamaların sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesinin kaçınılmaz olduğu,

·         Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyelerinin akademik görevlerini, eğitim hizmetlerini aksatacak bir biçimde bu sağlık hizmetine ilişkin nöbet görevinin verilemeyeceği,

·         Hekimlerin birden fazla nöbet türü ile görevlendirilmelerinin dinlenme haklarını ve görevlerini aksatacağı ve hukuka aykırı olacağı saptanmıştır.

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmetine ulaşması, öğretim üyelerinin akademik faaliyetlerini yürütebilmesi, gerekli bilgi ve beceriye sahip iyi hekimlerin yetiştirilebilmesi ve ayrımsız bütün hekimlerin insancıl çalışma koşullarına sahip olabilmesi mümkündür ve yetkililer bunu gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Yargı kararına ulaşmak için tıklayınız.