Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlerin/sağlık emekçilerinin hak kayıplarının ve şiddetin son bulması amacıyla başlattığı eylem sürecinin ilk etabı kapsamında yaptığı il ziyaretleri ve hekimler/sağlık emekçileri ile buluşmalar 19 Ekim 2023 günü Mersin’de devam etti.

Heyette TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Mersin Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’ndeki buluşmaların ardından aile sağlığı merkezlerindeki hekimler/sağlık emekçileri ziyaret edildi. Gün sonunda Mersin Tabip Odası’nda hekimlerin ve emek-meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Buluşmalarda Sağlıkta Dönüşüm Programı ile süregelen piyasalaştırma politikaları, çoklu kriz ortamında artan hak kayıpları, iktidar eliyle hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, yaygınlaşan gelecek kaygısı ve tırmandırılan sağlıkta şiddet gibi sağlık ortamının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TTB Neden Yola Çıktı?

TTB, artan hak kayıplarına ve tırmanan sağlıkta şiddete karşı eylem sürecini ortaklaştırmak amacıyla sağlık emek-meslek örgütleriyle yapılan bir dizi toplantının ardından il ziyaretlerine başladı. Ziyaretler kapsamında hekimler/sağlık emekçileri ile çalıştıkları kurumlarda bir araya geliniyor, sağlık kurumlarında ve tabip odalarında değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

TTB bu eylem süreci ile; hak kayıplarının, güvencesizliğin ve geleceksizliğin hekimlerin/sağlık emekçilerinin kaygılarını artırdığı ve hekim göçünü tırmandırdığı bir dönemde mesleğin itibarsızlaşmasına ve şiddetin tırmanmasına yol açan her türlü ekonomik ve özlük hak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.