1 Mayıs dolayısıyla internet üzerinde basın toplantısı düzenleyen sağlık emek ve meslek örgütleri, başta  sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilere, “emeklerinize sahip çıkın” çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) tarafından düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TDB Başkanı Atilla Stephan Ataç, SES Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Dev-Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, SHUDER Başkanı Fikri Akbin ve TPD Yönetim Kurulu üyesi Ercan Başal katıldılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türkiye’nin COVID-19 mücadelesinde sağlanan bir başarı varsa, bunun sağlık emekçilerinin olağanüstü çabası ve özverisi sayesinde olduğunu söyledi. Sağlık emekçilerinin halen çok ciddi sorunlarının bulunduğunu belirten Adıyaman, özel sektörde sağlık çalışanlarının ücretsiz izine çıkarıldığına dikkat çekerek, bunun emek gaspı olduğunu vurguladı. Adıyaman, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

Ortak açıklamayı okuyan Gönül Erden, “Emeğin haklarını alabildiği, “salgınsız ve sömürüsüz” bir dünyada 1 Mayısları bayram olarak kutlayacağımız günlerin inancıyla, bütün dünya emekçilerinin 1 Mayısını kutluyor; salgında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkacağımızı ve sağlık emekçileri olarak hem COVID-19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz” dedi.

Tüm temsilciler, 1 Mayıs’ın alanlarda kutlanacağı günlerde buluşmak dileğiyle, tüm çalışanların 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutladılar.

Ortak açıklama için tıklayınız.