Tekirdağ’da Tabip Odası, Eczacı Odası, Dişhekimleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık-İş Sendikası ve Aile Hekimleri Derneği’nin bileşenleri olduğu Tekirdağ Sağlık Platformu bileşenleri, Tekirdağ Şehir Hastanesi gündemiyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü bir çevrimiçi forum düzenledi. Foruma TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu da katıldı.

Forum TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in sunumuyla başladı. Ökten, şehir hastanelerinin yapısını, kamu-özel ortaklığının içeriğini, Adana Şehir Hastanesi’nde yaşananları ve Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde yaşanabilecek süreçler ile çözüm önerilerini aktardı.

Sunumdan sonra Tekirdağ Sağlık Platformu bileşenleri şehir hastanesine ilişkin tespitlerini kısa konuşmalarla dile getirirken; TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu üyesi Av. Özgür Erbaş da şehir hastanelerinin hukuki sürecine ilişkin aktarım yaptı.

Forumun devamında Tekirdağ Tabip Odası şehir hastanelerindeki hekimlerin, Tekirdağ Eczacı Odası da şehir hastanelerinde çalışan eczacıların yaşadıkları sorunlara dair tespitlerini sundu. Tekirdağ Dişhekimleri Odası şehir hastanelerine olan yaklaşımlarını belirtip Sağlık Platformu olarak neler yapabileceklerini ifade etti. SES ve Devrimci Sağlık-İş Sendikası temsilcileri de birlikte yürüttükleri çalışmalardan söz etti.

Forum sonrası hazırlanan metin ise şöyle:

Tekirdağ Sağlık Platformu Olarak Tekirdağ Şehir Hastanesi Değerlendirmemiz:

1980 sonrası devletin yürüttüğü kamu hizmeti dönüşüm geçirmeye başlamış; piyasa ve müşteri odaklı olmaya başlayan kamu hizmeti “maliyet, risk ve fayda” üçgenine hapsolmaya başlamıştır. Sağlık alanına baktığımızda ise 2002 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı başlamış ve neoliberal politikalarla birlikte yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son ayağı şehir hastaneleri olmuştur. Şehir hastaneleri; sağlık alanında önce diğer kamu hizmetlerinde uygulanmasına başlamış olan kamu hizmet ortaklığı ile inşa edilmiştir. Tekirdağ Şehir hastanesi şu ana kadar açılmış olan 12. şehir hastanesidir.

Şehir Hastanelerinin Etkisini Üç Ana Başlığa Ayırabiliriz:

 1. Kamusal yük: Ciddi bir kamu borcu oluşturması

 2. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve iş güvencesi

 3. Yurttaşlar için: Nitelikli sağlık hizmetinden daha da uzaklaşma

Tekirdağ Devlet Hastanesi’nin çalışanlarının işyerine dair beklentilerinden biri hastanenin fiziksel koşullarının iyileşmesidir. Çalışanlar için yeni bir binanın bedeli ağır olmuştur. Kamu-özel ortaklığı, çalışanların psikososyal sağlığını doğrudan etkilemiş durumdadır. Çalışanların şehir hastanesine dair görüşünü bir eksik cümleyle özetleyebiliriz: “Fiziksel koşullar iyi ama…”

Şehir Hastanesinin Açıldığı Aralık Ayında Yaşanan Sıkıntılar Şunlardır:

 1. Çalışanların eğitimi ya yerine getirilmemekte ya da “formalite” olarak uygulanmaktadır.

 2. İşçi sağlığı ve güvenliğine dair kayda değer bir çalışma yapılmamaktadır.

 3. Çalışan eksikliği bulunmaktadır.

 4. Çalışanlar arasında kamu-özel ortaklığının yarattığı muhatap bulma sıkıntısı bulunmaktadır. Çalışanlar 5959 dahili numaradan nihayetinde sorunlarının çözülmeyeceği bir prosedürde bekletilmektedir.

 5. Hazırlıksız oluşun bedelleri: Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne ani bir kararla ve hızlı bir şekilde geçilmiştir. Bilgilendirme, hazırlık süreci ve eğitim konularında noksan kalınması ve kamu özel ortaklığının yarattığı muammalar sebebiyle açılıştan sonra birçok problem yaşanmıştır.

 6. Çalışanların geçiş öncesi ve geçiş sonrası bilgilendirilmemesinin yol açtığı birçok sorun devam etmektedir.

Ocak Ayında Yaşanan Sıkıntılar:

 1. Diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde de çalışanlarda sorunların muhataplığı konusunda kafa karışıklığı mevcut olup, herhangi bir birimde bir çalışanın yaşadığı problemi çözecek sorumlu yetkili olmaması ve en basit problemin çözülememesi söz konusudur.

 2. Çalışanlar kamu-özel ortaklığı ile yüzleşiyor. Fiziksel koşullar iyi ama emek ve psikolojik boyutunda çalışanlar memnun değildir.

 3. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin devasa olmaması (400-600 arası yatak kapasitesinde) diğer devasa şehir hastanelerine nazaran bir avantaj olmakla birlikte tüm şehir hastanelerinin hem mimari yapısı hem de çalışma sistemi çalışanların sosyalleşme olanaklarını kısıtlamaktadır.

 4. Otomasyon ve havalandırma sistemi problemleri bulunmaktadır.

 5. Şehir hastanesinde çalışmakta olup şehir hastanesini olumsuz bulmayan çalışanlar da mevcut. Yaşanan sıkıntılar ise geçiş dönemine atfedilmektedir. Böyle bir yaklaşımı değerlendirmek için açılmasının üzerinden uzun süre geçmiş olan şehir hastanelerine bakabiliriz. Örneğin: Adana ve Mersin şehir hastanelerinde birçok problem halen devam etmektedir. Problemler geçiş döneminden kaynaklı değil, kamu-özel ortaklığından kaynaklıdır.

 6. Tekirdağ Şehir Hastanesi açılmasına rağmen Tekirdağ Devlet Hastanesi, ilçe devlet hastanesi olarak varlığını sürdürecektir. Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne geçiş yapan işçi ve memurların önemli bir kısmı Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne geçiş yapmak istiyor. Geçiş yapma isteğinin temel nedenleri: Çalışma sisteminin değişmesi (kamu-özel ortaklığı) ve ulaşımdır.

 7. Bunun yanı sıra aralık ayında tespit ettiğimiz sorunlar ne yazık ki halen devam etmektedir.

Ne Yapmalı?

Sağlık alanındaki emek örgütleri olarak bizlere iki büyük ödev düşmektedir. Birincisi sağlık çalışanları için oluşturmaya çalışılan güvencesiz ve esnek çalışma politikalarına karşıtlık kurmaktır. İkincisi ise şehir hastanesi yapılanmasıyla birlikte işçi sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerinden daha da uzaklaşıldığından sağlık çalışanları sağlığı için eylem programları oluşturmaktır.