İstanbul Tabip Odası (İTO), hekimlik uygulamaları nedeniyle çok sayıda hekimin hukuki, idari, cezai ve mesleki yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları dolayısıyla, sadece mesleki disiplin işlemi yapan değil, bu durumu yaşanmaması için adım atan bir yaklaşımla “Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu” düzenliyor.

3 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilecek olan sempozyum, saat 09.30’da başlayacak.

Program duyurusu aşağıdadır:

 

Sayın meslektaşımız,

Hekimlik uygulamaları nedeniyle çok sayıda meslektaşımız hukuki, idari, cezai ve mesleki yaptırımlarla yüz yüzedir. 

Sağlık hizmetinin özelliğinin de etkisi olmakla birlikte, bu olumsuz durumun bir nedeni de bu konuda mesleki eğitimin yeterli olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. 

İstanbul Tabip Odası; sadece mesleki disiplin işlemi yapan değil, bu durumun yaşanmaması için adımlar atan bir anlayışla 3 Aralık 2016 tarihinde İYİ HEKİMLİK sempozyumu düzenlemiştir. 

Konular İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nda görev yapan meslektaşlarımız tarafından tartışmaya açılacaktır. Uygulamaların, eksikliklerin ve yanlışlıkların uzun yıllar tanığı olan, deneyimleri zengin, hayatın içinden çıkan önerilere sahip hekimlerce yönlendirilecek çalışma, katılan hekimlerin yaşadığı sorunlara kılavuz olacaktır. 

İyi Hekimlik adına katkı ve katılımlarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Samet MENGÜÇ

Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına
 

PROGRAM

09.30 Açılış

(Dr. Selçuk EREZ)

09.45 Tıbbi Etik

(Dr. Yavuz CEYLAN)

10.30 İletişim

(Dr. Levent KÜEY)

11.00-11.20 ÇAY/KAHVE ARASI
 

11.20 Radyoloji ve mesleki disiplin

(Dr. Muzaffer BAŞAK)

12.00 Aydınlatılmış Onam/Ortak Karar Verme, Hasta-Hekim ve Hekim-Hekim İlişkisi

(Dr. Tayfun HAKAN - Dr. Ümit ÜNÜVAR) 

13.00-14.00 YEMEK ARASI

14.00 Kusur, Zarar, Komplikasyon İle Özen, İhmal ve Hata

(Dr. Sermet KOÇ - Dr. Nergis ERDOĞAN - Dr. Ali DEMİRCAN)

16.00-16.15 ÇAY/KAHVE ARASI

16.15 Kayıtların Tutulması, Arşivleme İle Sistemsel ve Yönetsel Kusurlar

(Dr. Gökhan ERSOY - Dr. Mustafa SÜLKÜ)

17.00 Ortak Sorular, Ortak Yanıtlar