Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu tarafından halk sağlığı araştırma görevlilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, sağlık örgütlenmesinin ve halk sağlığının sorunlarını yerinde görmek amacıyla düzenlenen Gezici Eğitim Semineri’nin 33’üncüsü “Sahada COVID-19 Pandemi Yönetimi ve Pandeminin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine ve Çalışan Sağlığı Hizmetlerine Etkisi” başlığıyla 22 Nisan 2022 günü İstanbul Tabip Odası’nda başladı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Burcu Tokuç’un üstlendiği seminere 17 üniversiteden 21 araştırma görevlisi katıldı. İstanbul Tabip Odası’ndaki tanışma toplantısına TTB Halk Sağlığı Kolu adına Kol Sekreteri Uzm. Dr. Bahar Marangoz ile kol üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz ve Uzm. Dr. İlke Üçüncü katıldı.

Dr. Bahar Marangoz, neoliberalizm ve Sağlıkta Dönüşüm Programı ile zayıflayan birinci basamak sağlık örgütlenmesinin, pandemi yönetim zafiyeti olarak karşımıza çıktığını, bununla birlikte işçi sağlığı alanı sorunlarının pandemide derinleştiğini ve söz konusu Marmara Bölgesi olduğunda endüstri ve çevre sağlığı sorunlarının pandemiden bağımsız büyük önem taşıdığını söyledi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, “Metal Sektöründe COVID-19 Mücadelesi” başlıklı sunumunda işsizliğin, yoksulluğun ve eşitsizliğin arttığı pandemide en çok küçük işletmelerin, işçilerin, sağlık emekçilerinin, kayıtdışı çalışanların ve kadınların etkilendiğini belirtti. “Evde kal” çağrılarının işçileri kapsamadığını, işyerlerinin bulaş alanlarına dönüştüğünü, hastalanan işçilerin yerini doldurmak için fazla mesai ve ücretsiz izin dayatıldığını, sendikal hakların üç ay askıya alındığını anımsatan Atar, sahada yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Uzm. Dr. Elif Hatman ise “Hastaneler ve COVID-19” başlıklı sunumunda sağlık çalışanlarının, işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden ne ölçüde yararlanabildiğini tartışmaya açtı. Pandeminin var olan sorunlara çarpan etkisinde bulunduğunu söyleyen Hatman, 6331 sayılı kanunun bir an önce yaşama geçirilmesi için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Kamuda pek çok hastanede işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının olmadığını veya eksik olduğunu kaydeden Hatman, COVID-19 özelinde risklerin kontrol hiyerarşisi kavramından ve gerçekleştirilen uygulamalardan bahsetti. Hatman, “İşyerleri hasta olduğumuz yerler olmak zorunda değil. Risklerin bertaraf edilip sağlığımızın geliştirildiği yerler olması da önemli bir talebimiz olmalı” diye konuştu.

Kocaeli’nde Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan ve Tekirdağ’da Prof. Dr. Gamze Varol’un eğiticilikleriyle devam edecek olan Gezici Eğitim Semineri, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle son bulacak.