1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yitirdiklerimiz için 29 Nisan 2022 Cuma günü anma törenleri düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla düzenlenen anma etkinliklerine emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi.

Taksim Kazancı Yokuşu’ndaki ilk anmanın ardından İstiklal Caddesi’nden Şişhane'ye yüründü. Polisin bildiri dağıtımına izin vermemesi üzerine 1 Mayıs Marşı ve sloganlar ile 1 Mayıs'a çağrı yapıldı. Şişhane ve Kadıköy’de devam eden anma etkinliklerinde karanfiller bırakıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da katıldığı anma etkinliklerinde hem Türkiye’de hem de dünyada artan faşist politikalara karşı toplumsal muhalefet güçlerine büyük sorumluluklar düştüğü; emek, demokrasi, barış, adalet ve eşitlik için mücadelenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Konuşmalarda Gezi davasından çıkan tutuklama kararlarına da tepki gösterilerek Taksim ve Gezi için yürütülen mücadelenin 1 Mayıs meydanlarına taşınacağı vurgulandı.