Tıpta uzmanlık dernekleri, hekim örgütleri ve çevre derneklerini bir araya getiren Temiz Hava Hakkı Platformu (THH) Türkiye’nin hava kirliliği sorununa ve sayısı gün geçtikçe artan kömürlü termik santrallere dikkat çekti.

THH Platformu ve Çanakkale Tabip Odası tarafından 5 Haziran 2018 tarihinde yapılan açıklamada, Türkiye’de hava kirliliğinin her yıl 32 bin erken ölüm vakasına sebep olduğu vurgulandı. THH üyelerinden Türk Toraks Derneği tarafından yapılan güncel analize göre ise, Türkiye’de Artvin dışında kalan tüm illerin havası Dünya Sağlık Örgütü referans değerlerine göre kirli.
 

Temiz Hava Hakkı Platformu ve Çanakkale Tabip Odası’nın ortak basın açıklaması için tıklayınız.