Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Adana ve Eskişehir Şehir Hastanelerinde uygulamaya konulan vardiya düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, sürmekte olan COVID-19 pandemisi mücadelesini son derece ağır koşullarda ve büyük özveriyle yürüten sağlık çalışanlarının, nöbet dışında hastanede kalma sürelerini sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Uygulamanın tüm kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılabileceği yönündeki kaygılara işaret eden TTB Merkez Konseyi, muvafakat aranmaksızın, şeffaf ve katılımcı olmayan bir yaklaşımla dayatılan düzenlemeden vazgeçilmesini, tüm sağlık kuruluşlarında buna uygun şekilde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.