Ege Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen bir hasta, 19 Haziran 2018 tarihinde, gece 01.00 dolaylarında vefat etmiştir.

Yoğun bakım sorumlu hekimi, bilgi vermek için hasta yakınlarını yoğun bakım ünitesi giriş kapısında karşılamıştır.

Hasta yakınları, vefat haberini aldıktan sonra hastalarını görmek için zorla yoğun bakım ünitesine girmiş, yoğun bakım sorumlu hekimini darp etmiştir. Hızını alamayan hasta yakını, elinde makas ile hekimleri tehdit ederek vefat eden hastaya zorla elektroşok (kardiyoversiyon) yaptırmıştır.

Yoğun bakım ünitesini savaş alanına çeviren, hekim ve hemşirelere küfür ederek ölümle tehdit eden hasta yakınları, yoğun bakımdaki diğer hastaların da tedavilerini engelleyerek yaşamını riske atmıştır.

Hasta yakınlarının elinden kurtulan meslektaşımız, yoğun bakım ünitesi içinde bulunan ilaç odasına kaçarak saldırganların elinden kurtulmuştur. Meslektaşımız, bu odada yarım saate yakın rehin kalmıştır. 

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliği bulunmamaktadır.  İzmir’in en büyük sağlık kuruluşlarından birinde, riskli hastaların tedavi edildiği bir birime, hasta yakınlarının girmesi büyük bir güvenlik zafiyetidir.

Hasta yakınları, dizi senaryolarına öykünerek, hekimleri tehdit ederek vefat eden hastaya müdahaleye zorlamıştır.

Hastane güvenlik görevlilerinin ve polisin olaya müdahalesi çok gecikmiştir.

Sağlıkta şiddet son bulmuyor. Uyarılarımıza rağmen gerekli önlemler alınmıyor. Daha bir gün önce, bu hastanede yaşanan şiddet ile ilgili İzmir Tabip Odası olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen, güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır.

Ege Üniversitesi yönetimini meslektaşlarımızın bir kez daha zarar görmemesi için gereken güvenlik önlemlerini bir an önce alması konusunda uyarıyoruz.

Yasa yapıcılarından Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisinin yasalaşmasını talep ediyoruz.

Daha kaç hekimin şiddete uğramasını, yaşamını yitirmesini bekliyorsunuz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu