TTB, DİSK, KESK, TMMOB Eskişehir bileşenleri ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşam Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e verildi.

Eskişehir’de Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2016 Perşembe günü saldırıya uğradığı yerde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Etkinliğe Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz, Can Dündar, Erdem Gül ve Eskişehir’deki demokrasi güçleri katıldılar.

Daha sonra Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel ve ödül törenine geçildi. Eskişehir Tabip Odası (ETO) Başkanı Dr. Hamit Güçlüer’in kolaylaştırıcılığını üstlendiği panelde Can Dündar ve Erdem Gül, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve basın özgürlüğünde gelinen noktaya ilişkin birer konuşma yaptılar.

Panelin ardından ödül törenine geçildi. Can Dündar’ın ödülünü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Erdem Gül’ün ödülünü TMMOB önceki dönem başkanı Mehmet Soğancı verdi.

Etkinliklere, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Filiz Ünal, ETO Başkanı Dr. Hamit Güçlüer, ETO önceki dönem başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Ali İsmail Korkmaz’ın babası ve ağabeyi katıldılar.