2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde üyemiz şair Behçet Aysan’ın da içlerinde yer aldığı 33 aydınımızı ve 2 otel çalışanını aramızdan alan gerici vahşetin üzerinden 26 yıl geçti. Ne yazık ki, katliamı gerçekleştirenler, yönlendirenler ve engellemeyenlerden, failleri yakalamayanlardan, zaman aşımına izin vererek suçluları cezasız bırakanlardan hâlâ hesap sorulmadı.

Mücadelemiz, katliamın sorumlularının hesap vermesi içindir. Kıyımların son bulduğu; barışın, laikliğin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkede yaşamak içindir.

Madımak’ı unutmadık, unutturmayacağız.

Kaybettiğimiz canlarımıza özlem ve saygıyla…

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi