Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi sürecinde kronik hastalık nedeniyle zorunlu idari izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerden hiçbir şekilde yararlanamayacaklarına yönelik düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, söz konusu işlemin yeniden düzenlenmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.